Infants i Famílies a Barcelona

2010 Informe

Un infant és un ciutadà, un individu que ha de ser tractat de la mateixa manera que els altres ciutadans i ciutadanes, i que té necessitats i interessos. És per això que cal construir una nova perspectiva sobre la infància, que no els considerin només com a objectes de protecció, atesa la seva major vulnerabilitat, sinó que cal que es tingui en compte també la seva capacitat d’intervenció, responsabilitat i participació.

L’objectiu de l’informe Infants i famílies a Barcelona és oferir una informació intensa i extensa sobre les condicions de vida de la població menor d’edat de la ciutat de Barcelona, que integri una perspectiva comparativa territorial i temporal. Així doncs, analitza les condicions de vida dels infants i els adolescents en diferents àmbits i contextos de la vida: la família, l’educació, la salut i els estils de vida, el temps de lleure i oci, les situacions de risc social. A més d’altres aspectes com el gènere o l’origen ètnic que es tracten de forma transversal al llarg dels diferents capítols.

En col·laboració amb

Arxius vinculats