Infància, famílies i canvi social a Catalunya. Informe 2004. Vol.1/2

2005 Informe

Els infants avui són veritables agents socials, capaços d’opinar i fer aportacions socialment valuoses. Amb drets i llibertats que s’han de respectar, amb capacitats i competències que s’han de promoure.

Les famílies, l’escola, la societat i l’Estat, sotmesos avui a tants canvis, han de canviar també les seves formes de relació amb els infants i han de compartir la seva responsabilitat. En aquest informe realitzat l’any 2004 si analitzen aquestes i d’altres qüestions relacionades amb la situació de la infància i les famílies.

Aquest informe sobre la situació de la Infància i les Famílies juntament amb l’informe 2002. La infància i les famílies als inicis del segle XXI, s’emmarquen dins l’Observatori de la Infància i les Famílies, de l’Institut d’Infància i Món Urbà, que va néixer amb la finalitat de realitzar bianualment una anàlisi sobre les condicions de vida de la Infància entre 0 i 18 anys.

Arxius vinculats