III y IV Informe de aplicación de la convención sobre los Derechos del niño en España

2008 Informe ES

Aquest informe recull les mesures adoptades per l’Estat espanyol per donar efecte als drets dels infants reconeguts en la Convenció sobre els Drets del Nen de 1989. Aquest document es centra en el període 2002-2006 a través de diversos capítols vinculats als articles de la Convenció com el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament, el dret d’opinió dels infants, a la informació, a la salut i a l’educació, entre d’altres.

El CIIMU va elaborar aquest informe per encàrrec del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. L’objectiu d’aquest és l’elaboració dels indicadors i dades estadístiques que l’Estat Espanyol ha de presentar cada quatre anys al Comitè de Drets del Nen amb seu a la ciutat de Ginebra, Suïssa, sobre el grau de compliment de la Convenció de Drets del Nen.

En col·laboració amb