Famílies del segle XXI. #transformarse o morir

2015 Vídeo

Spot de presentació d’aquesta jornada organitzada pel Ciimu (ara Institut Infància) arrel del repte al que s’enfronten les famílies del sXXI.

La trobada va tenir lloc els dies 21 i 22 d’abril a les 2015 a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC). Entre d’altres les sessions es centraren en els Interrogants sobre la condició de pares i mares, en com exercir la parentalitat positiva i en determinar si estem assistint al naixement d’una nova masculinitat a l’atzucac del règim patriarcat.

Les Jornades Ciimu tenen per objecte promoure el debat obert per cercar noves hipòtesis per llegir els signes de la nostra època a partir dels testimonis dels seus protagonistes, dels professionals i els polítics.

En col·laboració amb

Arxius vinculats

2015

Famílies del segle XXI. #transformarse o morir

Peça de promoció d’aquesta jornada organitzada pel Ciimu arrel del repte al que s’enfronten les famílies del sXXI. La trobada va tenir lloc els dies 21 i 22 d’abril a les 2015 a l’Institut Nacional…