Famílies del segle XXI. #transformarse o morir

2015

Peça de promoció d’aquesta jornada organitzada pel Ciimu arrel del repte al que s’enfronten les famílies del sXXI.

La trobada va tenir lloc els dies 21 i 22 d’abril a les 2015 a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC). Entre d’altres les sessions es centraren en els Interrogants sobre la condició de pares i mares, en com exercir la parentalitat positiva i en determinar si estem assistint al naixement d’una nova masculinitat a l’atzucac del règim patriarcat.

Les Jornades Ciimu tenen per objecte promoure el debat obert per cercar noves hipòtesis per llegir els signes de la nostra època a partir dels testimonis dels seus protagonistes, dels professionals i els polítics.

En col·laboració amb

Arxius vinculats