Barcelona presenta el primer Pla del Joc a l’espai públic

07/02/2019

Barcelona compta per primera vegada amb un Pla del joc a l’espai públic amb horitzó 2030, un pla pioner i ambiciós que situa el joc i l’activitat física a l’aire lliure entre les polítiques claus per fer una ciutat més habitable i millorar la vida dels veïns i veïnes, començant pels infants i adolescents.

El Pla, que s’ha presentat durant la jornada Joc i ciutat en què s’ha debatut sobre el joc dels infants i adolescents a l’espai públic, pretén millorar i diversificar les oportunitats de joc i activitat física a l’espai públic pels seus amplis beneficis tant pel desenvolupament i benestar de la infància i l’adolescència com per la salut i la vida comunitària i la convivència de tota la ciutadania.

És el resultat d’un procés transversal i participat, coordinnat per l’Institut Infància i Adolescència, amb més de 400 persones involucrades, tant professionals municipals, entitats, persones expertes, infants i adults. Aquest treball, de més d’un any, ha servit per construir horitzó, criteris i accions entre l’Ajuntament i entitats i experts. Així, el pla recull demandes ciutadanes i socials, s’inspira en plans de joc pioners d’altres ciutats com Dublín o Londres i respon a les recomanacions de Nacions Unides per fer avançar el dret al joc, dret humà específic d’infants i adolescents.

El pla del joc a l’espai públic de Barcelona suposa un canvi de paradigma en la visió del joc. Barcelona aspira a passar de ser una ciutat amb àrees de jocs infantils a una ciutat pel joc a l’espai públic, “una ciutat jugable”. Una ciutat amb zones específiques de joc més diverses, creatives, accessibles i inclusives que les actuals. Algunes d’elles inclouen jocs singulars per la seva vida i multiplicitat d’usos. Es tracta sobretot, de trencar barreres i que el joc desbordi els entorns de les àrees, i vagi molt més enllà, posant l’urbanisme de tota la ciutat a disposició del joc.

Amb aquesta visió, el Pla del joc concreta 63 actuacions que responen a una òptica integrada i transversal que combina accions d’urbanisme (des de microintervencions i urbanisme tàctic a grans transformacions urbanes) i accions socials (des de dinamitzacions itinerants a nous conceptes en serveis públics).

El Pla del Joc s’articula entorn a tres eixos estratègics:

 1. Més i millors espais pel joc a l’entorn urbà: la infraestructura lúdica en una ciutat jugable
 2. L’estímul de l’activitat lúdica i física a l’aire lliure: els usos lúdics en una ciutat jugada
 3. L’impuls d’un canvi de paradigma: el joc guanya lloc a la ciutat

I defineix 10 fites fins el 2030:

 1. Garantir el joc divers i creatiu a les àrees de joc
 2. Assegurar uns estàndards mínims de superfície i jugabilitat en les àrees de joc
 3. Revertir el dèficit de joc amb elements naturals d’aigua i sorra als espais lúdics i àrees de joc
 4. Doblar les possibilitats de joc amb reptes i gestió del risc
 5. Promoure el joc compartit i col·laboratiu i l’activitat física en grup a l’aire lliure
 6. Incrementar les oportunitats de joc de les persones amb diversitat funcional
 7. Millorar l’habitabilitat dels espais verds com a llocs de trobada social i espais lúdics
 8. Millorar els entorns dels centres educatius poc adequats ambientalment i per a la socialització
 9. Revertir el sedentarisme i el dèficit de joc actiu a l’aire lliure en la infància i joventut de la ciutat

Enllaç cap a la nota de premsa de l’Ajuntament sobre el Pla del joc

Projecte relacionat