Vídeo del Pla d’infància de Barcelona 2021-2030

2022 Video CAT

En aquest vídeo animat dos infants expliquen als altres nens i nenes de la ciutat què està fent l’Ajuntament de Barcelona per millorar les seves vides i avançar en els drets de la infància. És un vídeo curt que explica de manera resumida i amb un llenguatge entenedor i proper als infants, el Pla d’infància de Barcelona 2021-2030.

Juntament amb la infografia en paper, l’Institut Infància i Adolescència hem elaborat aquest vídeo per encàrrec de l’Ajuntament per tal de donar a conèixer el pla als infants de la ciutat i garantir, així, el dret a rebre una informació adequada, especialment de les coses que els afecten (art. 17 Convenció dels Drets de l’Infant).

Related files

Related projects

Related program