Europa vol mesurar el benestar infantil en el temps

27/06/2016

Quin és l’interès de mesurar el benestar d’infants i joves a nivell europeu? Podem construir una definició compartida de benestar? És viable fer-ho a través d’una enquesta longitudinal a escala europea? Com podem desenvolupar una recerca activa en la què infants i joves prenguin part? Com convèncer als diferents Estats de la seva pertinença, tot i els importants costos econòmics i d’aplicabilitat metodològica i tècnica?

Entre l’octubre del 2014 i el febrer del 2015, MY WEB, un projecte europeu en el que són partners la Universitat Pompeu Fabra i l’Observatori de la Joventut de Catalunya, va engegar un ambiciós procés de consulta a experts de tota Europa en infància, adolescència i joventut. Tres onades d’una enquesta panel a 334 experts han permès definir col·lectivament les bases teòriques i metodològiques d’una nova enquesta longitudinal sobre benestar infantil i juvenil a Europa i assenyalar els beneficis que una enquesta d’aquestes característiques tindria per als diferents Estats membres.

L’equip català, conformat per Mariona Ferrer, Pau Serracant i Roger Soler, ha compartit els resultats del procés amb l’Institut Infància. Abans de la presentació dels resultats prevista per al proper 21 de juliol al Campus Ciutadella de la UPF, hem tingut l’oportunitat de debatre sobre alguns dels interrogants del projecte.