Convocatòria borsa de treball: llista definitiva de persones admeses

19/09/2016

El dia de les proves, les persones hauran d’acreditar la seva identitat amb el DNI o un altre document oficial. El mateix dia es verificaran els mèrits portats amb els originals (abans o després de les proves). A la llista provisional de persones admeses ja es va informar de l’hora de les proves de cada una de les persones admeses. Complementàriament, com s’estableix a la convocatòria, es comunicarà personalment a cada una de les persones convocades la data, hora i lloc de les proves. Després de la publicació de la llista provisional de persones admeses a la borsa de treball, les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients en el termini de dos dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista.