Borsa de treball: llista definitiva

06/10/2016

Es publica la llista definitiva de persones admeses a la borsa de treball de la categoria de tècnic/a superior en recerca en ciències socials o humanitats de l’Institut Infància.
La borsa de treball tindrà una durada de fins a dos anys o fins que se’n convoqui una altra. Durant aquest període, en funció de les necessitats i projectes de l’Institut Infància i els perfils més específics que requereixi cada projecte, es realitzaran entrevistes personals a les persones preseleccionades per a places concretes. La no disponibilitat en el moment de la selecció per a una plaça concreta no serà motiu d’exclusió de la borsa de treball.