Barcelona participa a una sessió sobre drets dels infants al Parlament Europeu, a través de l’Institut Infància i Adolescència

28/06/2017

Eurocities, la xarxa que engloba les principals ciutats europees a través dels governs locals i municipals, es fa ressò de la participació de l’Institut Infància i Adolescència en una sessió formativa sobre els drets dels infants organitzats per l’Anti-Racism and Diversity Intergroup (ARDI) del Parlament Europeu, a través d’aquesta notícia publicada al seu web.

Barcelona i Timisoara (Romania) van ser les dues ciutats que van participar en aquesta formació que van tenir lloc el dia 7 de juny a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les, juntament amb experts de l’Agència Europea dels Drets Fonamentals (FRA) i membres de les organitzacions externes: UNICEF, Eurochild, PICUM, Missing Children, l’IJJO i l’ILGA . La sessió va encadenar diferents presentacions a l’entorn dels drets dels infants i, concretament, en els infants en situació de migració, en l’accés a la justícia per part dels infants i en els infants que estan en situacions de vulnerabilitat, per qüestions com la pobresa, les discapacitats o els infants LGTBI.

Eurocities remarca els tres principals missatges clau que es van despendre de la sessió:

  • La necessitat que els infants estiguin més ben informats sobre els seus drets, en especial als que viuen el drama de les migracions forçades i la separació de les seves famílies
  • La necessitat de garantir que els infants siguin escoltats i puguin accedir a la justícia per circuits d’acompanyament específics diferents dels de les persones adultes
  • La necessitat de donar formació específica sobre els drets dels infants a professionals de diferents àmbits per tal que puguin acompanyar, informar i oferir els suports necessaris als infants.

A través de la notícia que publica Eurocities es pot accedir al report que va fer l’Institut destacant els principals aprenentatges de la sessió, així com el de Timisoara.