411.800 infants catalans en situació de pobresa

18/07/2016

Les darreres dades publicades sobre pobresa a Catalunya alerten novament que els infants i adolescents són el col·lectiu social amb major risc d’afrontar situacions de pobresa econòmica i privacions materials. Segons les recents dades de l’Enquesta de Condicions de Vida, l’any 2015 el 29,4% de les persones fins a 18 anys vivien en risc de pobresa, percentatge deu punts superior al del conjunt de la població que es situa en un 19%. Això suposa que uns 411.800 infants de Catalunya viuen per sota el llindar de la pobresa. De fet, el 25,1% de les llars amb fills dependents tenen un risc més elevat de caure en la pobresa que les llars sense fills, on es redueix al 12,5%. I malgrat la pobresa infantil ha baixat una mica respecte l’any 2014 (29,9%) es manté encara per sobre de les xifres de 2013 (27,6%).

Si ens fixem amb la taxa AROPE (At Risk of Poverty and Social Exclusion), que combina el risc de pobresa relativa amb el percentatge de persones amb intensitat de treball molt baixa i amb el de les que afronten privacions materials severes, aquesta és del 31,7% entre els ciutadans fins als 18 anys, altra vegada molt superior a la taxa del conjunt de la població que es situa en un 23,5%.

De fet, la persistència de les privacions materials durant la infància és un dels aspectes que evidencien de manera més clara l’elevada vulnerabilitat amb què viu la infància a Catalunya: l’any 2015, un 11,1% dels infants fins als 16 anys patia privacions materials severes (uns 138.500), xifra que no ha parat de créixer en els darrers anys.

A la llum de les dades, es constata que persisteix i s’agreuja la situació de pobresa infantil i que els infants i adolescents que afronten situacions de pobresa econòmica i material cada vegada són més pobres.