Políticas púbicas, migración y retorno de la población migrante latinoamericana en Cataluña

2013 Informe

Una perspectiva transnacional.

Resum de les ponències, els debats i les conclusions del Seminari que tenia com objecte explorar les relacions entre les regulacions dels estats d’immingració i les actuals formes d’organització familiar que els emogrants i les seves famílies mantenen entre Europa i Amèrica Llatina.

El seminari es va dur a terme els dies 21 i 22 de novembre de 2012 a Barcelona.

En col·laboració amb

Arxius vinculats