Educación, globalización e interculturalitat

2008 Jornades ES

Aquest és el programa de les jornades sobre educació, globalització i interculturalitat, un espai de trobada entre investigadors, professionals, agents socials i polítics per a reflexionar sobre com les condicions de la globalització econòmica, social i cultural afecten a les generacions joves.

Organitzades pel CIIMU van tenir lloc els dies 15 i 16 de maig de 2008 a la Facultat de Geografia i Historia de la Universitat de Barcelona.