la custòdia compartida des d’una perspectiva d’infància

2010 Jornades

Programa de la jornada celebrada per debatre al voltant de la custodia que suposa una guarda alterna dels menors en cas de separació o divorci dels progenitors. Si bé la guarda compartida promou la responsabilitat de tot dos pares en l’atenció dels fills i filles, no sempre resulta en benefici de l’infant.

La trobada volia analitzar les reformes sobre aquest tema i incidir en la importància d’una perspectiva respectuosa amb els drets dels infants per tal de trobar les solucions més idònies en cada cas.

Organitzada pel CIIMU i la Universitat de Barcelona va tenir lloc el 16 de desembre de 2010.