Cap a una nova llei d’infància

2008 Jornades

L’objectiu d’aquest seminari era reflexionar al voltant de la proposta legislativa sobre la futura llei catalana sobre els drets i les oportunitats dels infants i adolescents.

Organitzat conjuntament pel CIIMU, la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (ADDIA) i el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

La trobada va tenir lloc entre els dies 28 i 30 d’abril de 2008 a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

En col·laboració amb