Barcelona es dota d’un instrument per fer avançar els drets de la infància i l’adolescència

2016 Nota de premsa

Nota de premsa sobre el procés de renovació que ha implicat una reformulació en els objectius, un canvi de nom i l’aprovació del Pla Estratègic 2016-2020.

Arrenca l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, consorci públic que s’ha repensat per tal d’acompanyar les funcions de garantia dels drets dels infants i adolescents als ens locals, principalment l’Ajuntament de Barcelona. L’Institut genera i comparteix coneixement amb l’objectiu de contribuir a millorar les polítiques locals que afecten a la infància i l’adolescència i per tal que la ciutat sigui més apropiada per a créixer amb dignitat i igualtat d’oportunitats en aquesta etapa estratègica.