DIÀLEGS A LES ESCOLES: VALORACIÓ I COMPROMISOS

Us proposem de mantenir una breu conversa entre vosaltres després del diàleg amb els infants i, a partir d’aquí, omplir aquest qüestionari per:

  • conèixer la vostra valoració de la sessió de diàleg
  • conèixer els vostres compromisos per millorar el benestar de la infància

Teniu l’Agenda dels infants i la presentació específica que heu rebut com a materials de suport.

Ens agradaria poder incloure i explicar les vostres valoracions i compromisos en l’última sessió del grup Altaveu d’infants a la vostra escola.
Per això, la data màxima per al retorn és la que us indiqui l’equip de dinamització.

Moltes gràcies per avançat!

CLIQUEU AQUÍ PER ACCEDIR
AL QÜESTIONARI DE VALORACIÓ I COMPROMISOS