Avaluació impactes subjectius del Fons 0-16

2020 Informe

L’informe Avaluació sobre els impactes subjectius del Fons 0-16 en la vida quotidiana d’infants, adolescents i les seves famílies fa una avaluació qualitativa dels ajuts d’urgència social per a famílies amb infants de 0 a 16 anys concedit per l’Ajuntament de Barcelona entre els anys 2016 i 2019.

L’informe conclou que el Fons 0-16 impacte molt positivament en les condicions de vida dels infants i adolescents en situació de pobresa i sintetitza en 20 troballes, el coneixement generat a partir d’aquesta avaluació. A més, a partir d’aquest coneixement, l’informe fa 14 consideracions sobre la pobresa infantil i el Fons 0-16 i 5 propostes per a un major compromís amb la infància i l’adolescència.

 

Archivos vinculados

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo…

Proyecto relacionado

Impactos del Fondo 0-16 en la reducción de la pobreza

LABORATORIO CERRADO (2019) | Evaluación cualitativa de la medida de política pública Fondo Extraordinario de Ayudas de Emergencia Social de niños y niñas entre 0-16 años, una ayuda extraordinaria que concedí el Ayuntamiento de Barcelona a familias en situación de vulnerabilidad para cubrir las necesidades básicas de subsistencia de niños, niñas y/o adolescentes de 0 a 16 años.