Primeres dades de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona

2017 Report CAT

Informe dels primers resultats de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona, resposta per prop de 4.000 nens i nenes d’entre 10 i 12 anys de la ciutat entre els mesos de gener i abril de 2017, en el marc del projecte Parlen els nens i nenes: benestar subjectiu de la infància a Barcelona.

Els primers resultats de l’enquesta revelen que els infants de Barcelona valoren, en general, molt positivament les seves vides però que 3 de cada 10 infants no estan prou satisfets amb les seves vides. Per altra banda, l’informe analitza quins són els àmbits de la vida que concentren major i menor satisfacció i apunta diferències en la satisfacció dels infants en funció de les desigualtats socials, territorials i de gènere.

Per altra banda, proposa preguntes d’anàlisi per tal d’interpretar conjuntament els resutlats de l’enquesta amb els nens i nenes i també planteja algunes de les noves preguntes d’analisi que es treballaran en una anàlisi més aprofundida de les dades.

Related files

Related projects

Related program