Parlen els nens i nenes, fitxa resum de l’experiència

2022 Presentation CAT

L’Associació Internacional de Ciutats Educadores, que agrupa unes 500 ciutats de 36 països d’arreu del món que s’han compromès amb la Carta de Ciutats Educadores ha escollit el Parlen els nens i nenes com a bona pràctica per incloure en el seu BIDCE, el Banc Internacional de Documents de Ciutats Educadores. Això ha fet que la informació principal del Parlen els nens i nenes, tant els resultats de la primera edició, com les novetats de la segona edició que s’està duent a terme en aquests moments, estiguin disponibles en català, castellà, anglès i francès.

Aquesta és la fitxa en català.

Related projects

The children have their say (2nd edition)

OPEN SINCE 2021 The 2nd edition of The children have their say begins by asking “how are you?” to children aged 8-12. With the knowledge generated by this survey, the Children’s Agenda will be updated. A new Spokeskids Group will explain it to us.

Related program