Focus infància i ciutadania 2017-2020: els reptes i actuacions municipals per fer efectius els drets dels infants

2019 Medida de gobierno

El document Focus infància i ciutadania 2017-2020: els reptes i actuacions municipals per fer efectius els drets dels infants és el marc de planificació de les principals polítiques que afecten els infants. I posa sobre la taula 10 reptes de ciutat que s’estructuren a partir de 4 focus pensats des de la infància i que fan referència als drets de provisió, de protecció, de participació i al principi rector dels drets dels infants: l’interès superior de l’infant.

A més, el Focus Infància i Ciutadania inclou 27 actuacions municipals destacades (no es tracta d’una recopilació exhaustiva sinó de destacar aquelles mesures més rellevants que volen significar un salt qualitatiu per a les vides dels nens i nenes de Barcelona).

Coordinat i elaborat des de l’Institut, per encàrrec de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, es va aprovar com a Mesura de govern el novembre de 2017.

Programa relacionado