A parental plan in case of termination of informal relationships? A comparative study

2021 Guías y otros EN

En aquest article es tracta la situació dels infants després de l’acabament de les relacions informals dels progenitors. Així doncs, s’analitzen els problemes que plantegen la paternitat i la maternitat en aquesta situació i, en especial, quan aquestes es construeixen a partir d’acords voluntaris. Ho fa a través de l’estudi de quatre casos europeus: Àustria, Portugal, Sèrbia i Eslovènia.

Aquest article s’emmarca en el projecte The well-being of children: the impact of changing family forms, working conditions of parents, social policy and legislative measures (Wellchi network). Un projecte liderat pel CIIMU i desenvolupat entre 2004 i 2007. La finalitat d’aquest projecte és la creació d’una xarxa internacional per aprofundir en el coneixement sobre l’impacte que tenen en el benestar de la infància determinats canvis socials, sent la transformació de les formes familiars, les condicions de treball dels progenitors, les polítiques socials i les disposicions legislatives que s’apliquen en aquest àmbit.

En colaboración con