Context residencial de la infància, cost de l’habitatge i dinàmiques d’expulsió a la ciutat de Barcelona

2023 Report CAT

Informe de caràcter quantitatiu en què s’analitza quin és el context residencial de la infància a Barcelona i també el cost de l’habitatge i les dinàmiques d’expulsió a la ciutat. Aquest informe forma part del laboratori de recerca Inseguretat residsencial i infància a Barcelona i complementa l’informe qualitatiu “Impactes de la crisi de l’habitatge en les vides dels infants i adolescents”.

Related files

Related projects

Related program

BCN 0-17 Observatory

The aim of this programme is to improve knowledge around and conduct regular analyses of the lives and rights of children and teenagers in Barcelona, with a view to strengthening local policies affecting this life phase of citizens aged from 0 to 17.