Adolescents a Barcelona: estils de vida, àmbit educatiu i conductes relacionades amb la salut

2010 CAT

Aquest estudi es proposa radiografiar les relacions dels i les adolescents barcelonins en els diferents territoris de sociabilitat en què transcorre la seva vida, tant les relacions intergeneracionals a la família com les relacions intrageneracionals en el grup d’iguals. Aspira, per tant, a dibuixar com són els i les adolescents de la ciutat a través d’una anàlisi del conjunt de «presències» amb què el jove o la jove, en entrar-hi en contacte, concreta la seva forma de ser i comportar-se en diferents àmbits —a la llar, a l’escola, quan es diverteixen amb els seus amics i/o amigues en horari extraescolar— que estan estretament lligades amb les seves formes de relacionar-se amb els altres.

Les dades emprades per fer aquesta radiografia provenen d’una mostra del Panel de Famílies i Infància (PFI), una enquesta que atén a una multiplicitat d’aspectes rellevants de la vida dels i les adolescents entrevistats a fi d’acostar-se al seu món de forma integral i transversal.

En col·laboració amb

Related files