Memòria Institut Infància i Adolescència 2022

2022 Memoria CAT

El 2022 ha estat l’any de la recuperació de molts espais de treball, tant en format presencial o híbrid, després de 2 anys difícils per la pandèmia del covid-19. El 2022 hem aprofundit en la idea que una bona governança de les polítiques públiques d’infància no només exigeix la seva transversalització, sinó també la intermediació entre coneixement, política i acció. I que per fer-ho ens calen més espais compartits i més temps per a la deliberació. Per conèixer tota la feina que hem fet durant el 2022, podeu consultar la Memòria 2022.