Memòria Institut Infància i Adolescència 2021

2021 Memoria CAT

La memòria 2021 és un document que recull tota l’activitat duta a terme per l’Institut Infància i Adolescència, organitzada per programes o línies de treball i, alhora, pels 3 eixos que estructuren la nostra feina: la participació en espais de treball per aportar mirada d’infància, la generació de recerca i treballs tècnics, i les aportacions per contribuir al debat social.

Recollit de forma breu i sintètica, llegint aquest document, us fareu una idea de tota la feina que duem a terme des de l’Institut Infància i Adolescència.

Archivos vinculados