Observatori 0-17 BCN

L’Observatori 0-17 BCN, vides i drets de la infància i l’adolescència a la ciutat és un programa de l’Ajuntament de Barcelona que té per objectiu millorar el coneixement sobre les vides i els drets dels infants per tal d’enfortir les polítiques locals que els afecten i avançar en la garantia de l’interès superior de l’infant en les decisions públiques.

Es tracta, doncs, de recopilar i optimitzar fonts disponibles, sistematitzar dades, crear indicadors i analitzar periòdicament dades suficients i rellevants sobre les vides i els drets dels habitants de la ciutat en l’etapa vital estratègica dels 0 als 17 anys. A més, aquestes dades es posen a disposició en obert per tal d’afavorir la generació nou coneixement.

Un Observatori amb tres motius principals:

  1. Per l’interès superior de l’infant: Perquè partim del dret a l’interès superior de l’infant que comporta vetllar per les seves necessitats amb una atenció prioritària (Convenció Drets de l’infant NNUU, 1998)
  2. Per trencar el cicle de desigualtats: Perquè apostem per la igualtat d’oportunitats i per trencar el cicle de desigualtats socials des de l’etapa estratègica del cicle vital per a les trajectòries futures i per a la cohesió social (Recomanació europea Invertir en infància, 2013)
  3. Per conèixer per millorar les polítiques: Perquè necessitem generar coneixement i major comprensió sobre les vides dels nens, nenes i adolescents, especialment dels qui estan en situacions de més vulnerabilitat social, sistematitzant i analitzant dades significatives per orientar i avaluar les polítiques públiques que els afecten (Observacions Comitè Drets Infant NNUU a Espanya 2018)

Amb tres línies de treball

  1. Sistema d’indicadors: Disseny i coordinació d’un sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència de Barcelona, en obert i amb informe anual de dades clau.
  2. Estudis i recerques: Elaboració d’estudis a partir de recerques, avaluacions i/o explotacions específiques d’enquestes amb una doble dimensió diagnòstica i propositiva per orientar polítiques locals.
  3. Dades en obert: Posada en obert de fitxers de microdades d’enquestes de ciutat relatives a la infància i l’adolescència (al registre d’enquestes i estudis d’opinió) per avançar en la transparència de les entitats públiques i afavorir la generació de nou coneixement sobre la infància i l’adolescència a la ciutat, d’acord amb el nou reglament sobre Registre d’Enquestes i Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de Barcelona.Enquestes disponibles: Baròmetre d’infància i famílies a Barcelona (2014)

I amb un doble enfocament:

Mirada global i integral a tota la infància i adolescència (no només alumne, infant pobre, infant en risc, malalt…), i alhora, mirada específica als infants i adolescents en situacions socialment més desafavorides.

 

Equip de projecte:

Maria Truñó (direcció)
Laia Pineda (coordinació)
Adrián Zancajo (disseny i anàlisi de dades del sistema d’indicadors)
Andreu Termes (anàlisi de dades del sistema d’indicadors)
Miryam Navarro (avaluació qualitativa Fons 0-16)
Xavier Martínez-Celorrio (anàlisi de dades de famílies amb infants de l’enquesta de serveis socials)
Toni Marín  (explotació de les dades de famílies amb infants de l’enquesta de serveis socials)

Projecte per encàrrec de: 

Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona

Amb la col·laboració de:

Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)

Per seguir les novetats del projecte:

#Observatori017Bcn