Observatori 0-17 BCN

L’Observatori 0-17 BCN, vides i drets de la infància i l’adolescència a la ciutat és un programa que ens encarrega l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de millorar el coneixement sobre les vides i els drets dels habitants de la ciutat en l’etapa vital estratègica dels 0 als 17 anys per tal que serveixi per a enfortir les polítiques locals que els afecten i avançar en la garantia de l’interès superior de l’infant en les decisions públiques.

Es tracta de recopilar i optimitzar fonts disponibles, sistematitzar dades i crear indicadors, i analitzar periòdicament dades suficients i rellevants que es posaran a disposició en obert. Les anàlisis i evidències sobre les vides i els drets de la ciutadania dels 0 als 17 anys tindran un doble enfocament: mirada global a tota la infància i adolescència, i alhora, mirada específica als infants i adolescents en situacions socialment més desafavorides.

L’Observatori 0-17 BCN inclou inicialment diversos projectes com la creació d’un sistema integral d’indicadors sobre la infància i l’adolescència, l’explotació específica en clau d’infància de l’enquesta sobre condicions de vida de les persones usuàries de serveis socials o l’avaluació subjectiva, des del punt de vista dels infants, del Fons 0-16 de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Equip de projecte:
Maria Truñó (direcció)
Laia Pineda (coordinació)
Adrián Zancajo (sistema d’indicadors)
Miriam Navarro (avaluació qualitativa Fons 0-16)
Xavier Martínez Celorrio i Toni Marín (anàlisi de famílies amb infants de l’enquesta de serveis socials)

Projecte per encàrrec de: 
Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona

Amb la col·laboració de:
Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)

Per seguir les novetats del projecte:
#Observatori017Bcn