Grup d’Igualtat d’oportunitats en la infància del Consell Municipal Benestar Social

El Consell Municipal de Benestar Social (CMBS) és un òrgan de participació creat l’any 1988 conformat per representants de l’Ajuntament de Barcelona, dels grups polítics, d’entitats socials i d’altres institucions com la Sindicatura de Greuges o col·legis professionals. S’organitza en 7 grups de treball, coordinats per persones expertes, que analitzen i elaboren propostes per elevar-les a l’equip de govern municipal amb l’objectiu de millorar les polítiques de benestar social i de qualitat de vida de la ciutat.

El Grup de treball d’igualtat d’oportunitats en la infància, creat com a tal el desembre de 2015, està co-coordinat per Anna Novella (professora de la UB i membre del GREM) i per Maria Truñó (directora de l’Institut Infància i Adolescència). Des de llavors el grup treballa sobre estratègies i mesures relatives a reduir les desigualtats i la pobresa en la infància i l’adolescència (en especial, política de rendes, lleure i participació), sobre planificació estratègica municipal que té a veure amb infància i adolescencia (PAM, pla d’infància…), i també es planteja debats a partir de la presentació de recerques, seminaris i jornades.

Documents rellevants:

Informe anual participatiu del CMBS. Aquest informe recull el treball realitzat per tots grups. Concretament, les propostes prioritzades pel grup en relació a desigualtats en la infància es recullen a les pàgines 26 a 28 i les consideracions sobre polítiques de rendes i infància es recullen a les pàgines 28 a 32 d’aquest informe.

Bases per definir estratègies per pal·liar els efectes de la crisi en la infància de la ciutat. Bona part del treball del grup ha partit d’aquest document publicat el 2014.


Coordinació:

Maria Truñó