Créixer a Besòs

Créixer a Besòs. Apoderament de la infància en situació de vulnerabilitat en els àmbits social, educatiu i cultural és un projecte nascut en el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, que és l’espai de participació i de cooperació entre l’Ajuntament de Barcelona i les entitats que treballen per la inclusió social.

L’objectiu del projecte és generar el coneixement necessari per a crear un model d’intervenció que incrementi les capacitats socials, culturals i educatives dels infants, en especial de la primera infància, que és el sector en el que actualment hi ha més manca de propostes,

Aquest és un encàrrec del  Grup d’Impuls i seguiment del Projecte Tractor Créixer a Barcelona, un projecte impulsat per l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, i  forma part de les accions del seu  pla de treball per a la reducció de la desigualtat d’oportunitats en la infància i l’adolescència.

L’acompanyament de l’Institut consistirà en aportar coneixement, procediment, anàlisi i avaluació de les proves pilot que es desenvoluparan al territori, impulsades per un grup motor format per entitats, l’Ajuntament i el mateix Institut.

Coordinació: 
Elena Sintes Pascual

Equip de projecte:
Emma Cortés

Projecte per encàrrec de:
Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona