Ciutat jugable

En el marc de l’estratègia Barcelona dona molt de joc, acompanyem i assessorem amb treballs tècnics i de generació de coneixement l’Ajuntament de Barcelona per a impulsar i desenvolupar una estratègia que afavoreixi el dret al joc d’infants i adolescents a l’espai públic.

Tal com recomana el Comitè els Drets de l’Infant de Nacions Unides, cal planificar les oportunitats de joc lliure, inclusiu i divers en la infància, cal incorporar les opinions i interessos dels infants i adolescents en el disseny dels espais lúdics, i cal rendir comptes i analitzar els avenços per l’exercici del dret a jugar.

En aquest sentit:

  • aportem criteris per al disseny i planificació d’àrees de joc, espais lúdics i per un entorn urbà més jugable.
  • diagnostiquem la situació del joc a l’espai públic de Barcelona partir a partir de visites a àrees a renovar, observacions etnogràfiques i entrevistes als adults que acompanyen infants a les àrees de joc, i de la creació d’un sistema bàsic d’indicadors per mapificar i fer-ne seguiment.
  • acompanyem processos de co-creació amb infants per transformar dos parcs.
  • realitzem seminaris de treball amb responsables municipals, entitats i persones especialistes per transversalitzar i enriquir criteris, diagnosis i línies per a la planificació i reforç d’una política de joc a l’espai públic.

En el marc d’aquestes actuacions, i amb la contribució de l’Institut Infància i Adolescència, l’Ajuntament de Barcelona ha elaborat la Mesura de Govern “Barcelona dona molt de joc” presentada al Plenari Municipal el 23 de febrer de 2018.

Aquesta línia de treball de l’Institut Infància i Adolescència s’inicia el 2016 amb el Grup transversal sobre espai públic, infància i adolescència i amb la co-organització de la jornada El dret dels infants a la ciutat: millorem el nostre espai públic.

Documents del projecte:

Presentació del procés per elaborar el Pla de Joc de Barcelona
Presentació del procés de co-creació amb infants
7 criteris per al disseny d’àrees de joc a Barcelona
Infografia: els 7 criteris pel disseny d’una ciutat jugable
Etnografia àrees de joc a Barcelona

Documents tècnics del projecte:

Orientacions tècniques per les àrees de joc a Barcelona

Equip de projecte:

Maria Truñó (direcció)
Emma Cortés (coordinació)
Clara Borràs (suport al projecte)
Índic (elaboració participada i transversal del Pla de joc)
Susana Gimber, de Raons Públiques (procés de cocreació de parcs amb infants)
Joan Gené, de Raons Públiques (procés de cocreació de parcs amb infants)

Projecte per encàrrec de:

Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona

En col·laboració amb:

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
Institut Barcelona Esports (IBE)

El projecte a Twitter: 

#ciutatjugable