Avaluació de ‘Camí escolar, espai amic’

RECERCA | Aquest projecte es proposa fer una radiografia general del funcionament del programa a partir de la qual dissenyem una eina d’avaluació per millorar-ne el coneixement, seguiment i planificació.

Avaluació de ‘Patis escolars oberts al barri’

RECERCA | El projecte consisteix en la realització d’una diagnosi general i la creació d’una eina d’avaluació que ha de permetre aprofundir en el coneixement, dinàmiques i funcionament del programa.

Espai públic, infància i adolescència

ESPAI | Impulsem i coordinem un grup transversal de treball dins l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de repensar i incorporar millores concretes en l’espai públic en clau d’infància i adolescència

Oportunitats educatives a Barcelona

RECERCA | Aquest projecte aporta una diagnosi de la situació de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant els principals reptes i propostes d’actuació per a la política educativa local.

Créixer a Besòs

RECERCA | El projecte Créixer a Besòs té per objectiu crear un model d’intervenció de referència per afavorir l’apoderament de la infància. L’Institut aplica el projecte a l’Eix Besòs, en el marc del Projecte Tractor Créixer a Barcelona, un projecte de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

Participació de nois i noies a Barcelona

RECERCA | Aquest projecte es proposa identificar, sistematitzar i analitzar experiències transformadores de participació social i política d’infants i adolescents als barris de Barcelona.