Preguntem als nens i nenes com podem millorar el seu benestar

10/11/2017

Com podem millorar les vides dels nens i les nenes de Barcelona? Quines actuacions podem dur a terme des de l’administració pública, des de l’escola i des de les famílies per tal de millorar el seu benestar? Aquesta serà una de les preguntes més rellevants que farem als nens i nenes que van participar a l’enquesta en la segona fase del projecte Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona.

Aquesta segona fase del projecte, que consisteix en un procés participatiu que durem a terme a 48 de les 52 escoles que ja van participar en l’enquesta, servirà donar a conèixer els primers resultats de l’anàlisi de l’enquesta als nens i nenes. El retorn de de resultats és necessari des del punt de vista de l’ètica de la recerca, però també és necessari  per demanar als infants que ens ajudin a interpretar els resultats,  ja que només els nens i nenes tenen la visió pròpia de la infància que és cabdal en aquest projecte.

Un cop compartits els primers resultats i interpretats, els nens i nenes construiran una agenda de propostes d’actuació. És a dir, no només els haurem preguntat “com estàs?” sinó que ara els preguntarem “i què podem fer perquè estiguis millor?”

L’agenda de propostes i una  anàlisi més aprofundida dels resultats de l’enquesta es publicaran a finals d’aquest curs escolar. En la darrera fase del projecte seguirem treballant amb els nenes i nenes per tal que les seves propostes siguin tingudes en compte, i puguem fer un seguiment dela seva aplicació.

Projecte relacionat