24 consideracions sobre espai públic i infància

03/07/2017

El Grup transversal Espai públic, infància i adolescència de l’Ajuntament de Barcelona, coordinat per l’Institut Infància i Adolescència, ha consensuat 24 consideracions sobre l’espai públic i la infància. L’objectiu és que siguin tingudes en compte des de les diverses àrees, serveis i districtes municipals en la construcció de la ciutat, amb l’objectiu d’afavorir els drets dels infants i el seu ús de l’espai públic.

Barcelona participa a una sessió sobre drets dels infants al Parlament Europeu, a través de l’Institut Infància i Adolescència

28/06/2017

L’Institut Infància i Adolescència participa en una sessió formativa sobre els drets dels infants al Parlament Europeu, en què també hi ha representats de la ciutat romanesa de Timisoara. Eurocities, a xarxa que engloba les principals ciutats europees a través dels governs locals i municipals, es fa ressò de la participació de Barcelona en aquesta jornada.

Aprovat el pla d’acció 2017 i la memòria 2016

04/05/2017

El Consell de Govern ha aprovat la memòria d’activitats 2016 i el pla d’acció 2017, tots dos documents disponibles a través del web. La memòria recull les diferents activitats que s’han dut a terme en el marc d’un any de canvi i transició. El pla d’acció contempla la continuïtat de les accions iniciades i també la posada en marxa de nous projectes i canals de comunicació.

Debatem sobre lleure educatiu al Consell Municipal de Benestar Social

03/05/2017

L’informe Oportunitats Educatives a Barcelona inclou un apartat específic sobre lleure educatiu (amb diagnosi, reptes i propostes d’orientació pública) que s’ha presentat al grup d’Igualtat d’Oportunitats en la Infància del Consell Municipal de Benestar Social per tal d’obrir un debat informat i aprofundir en anàlisis i propostes.

Presentació pública de l’informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016

12/04/2017

Barcelona inicia una diagnosi periòdica de la situació de l’educació dels infants i adolescents a la ciutat en un sentit ampli, dins i fora l’escola i dels 0 als 17 anys. En l’informe, encarregat per l’Ajuntament de Barcelona a l’Institut es recopilen, s’ordenen i s’analitzen temporalment i territorialment dades clau d’educació amb la voluntat d’afavorir el debat social informat. L’Institut identifica 17 principals de reptes educatius de ciutat i proposa 16 línies d’orientació de política local.