Aprovat el pla d’acció 2017 i la memòria 2016

04/05/2017

El Consell de Govern ha aprovat la memòria d’activitats 2016 i el pla d’acció 2017, tots dos documents disponibles a través del web. La memòria recull les diferents activitats que s’han dut a terme en el marc d’un any de canvi i transició. El pla d’acció contempla la continuïtat de les accions iniciades i també la posada en marxa de nous projectes i canals de comunicació.

Debatem sobre lleure educatiu al Consell Municipal de Benestar Social

03/05/2017

L’informe Oportunitats Educatives a Barcelona inclou un apartat específic sobre lleure educatiu (amb diagnosi, reptes i propostes d’orientació pública) que s’ha presentat al grup d’Igualtat d’Oportunitats en la Infància del Consell Municipal de Benestar Social per tal d’obrir un debat informat i aprofundir en anàlisis i propostes.

Presentació pública de l’informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016

12/04/2017

Barcelona inicia una diagnosi periòdica de la situació de l’educació dels infants i adolescents a la ciutat en un sentit ampli, dins i fora l’escola i dels 0 als 17 anys. En l’informe, encarregat per l’Ajuntament de Barcelona a l’Institut es recopilen, s’ordenen i s’analitzen temporalment i territorialment dades clau d’educació amb la voluntat d’afavorir el debat social informat. L’Institut identifica 17 principals de reptes educatius de ciutat i proposa 16 línies d’orientació de política local.

Noves persones col·laboradores amb l’Institut

21/03/2017

Aquest inici d’any ha vingut acompanyat de noves col·laboracions amb l’equip de l’Institut. Tenim una investigadora col·laboradora més i tres persones que s’han sumat a l’equip en el marc d’un pla d’ocupació municipal a través de Barcelona Activa.

Parlem de desigualtats en la infància al Consell de Ciutat

14/03/2017

Contribuïm al grup sobre desigualtats socials del Consell de Ciutat, màxim òrgan consultiu i de participació de Barcelona, amb una sessió sobre desigualtats en la infància: què en sabem? Què suposa per la infància i per tota la ciutadania? I què podem fer-hi?