Posem a disposició l’anàlisi de models d’espais familiars

27/11/2017

Disponible l’informe ‘Serveis socioeducatius per a la primera infància: anàlisi de models d’espais familiars’ per contribuir en la definició del model integral d’espais familiars municipals per a la primera infància de la ciutat de Barcelona.

Primers resultats de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància de Barcelona

13/11/2017

El temps lliure i l’autonomia personal són els àmbits en els que els infants de 10 a 12 anys de Barcelona es mostren menys satisfets, segons els primers resultats de l’enquesta El benestar subjectiu de la infància a Barcelona’, que s’acaben de presentar coincidint amb l’inici de la fase de retorn i procés participatiu del projecte Parlen els nens i nenes

Preguntem als nens i nenes com podem millorar el seu benestar

10/11/2017

Després d’haver fet l’enquesta de benestar subjectiu a 4.000 nens i nenes d’entre 10 i 12 anys, i un cop tenim els primers resultats de l’anàlisi, tornem a les escoles que van participar a l’enquesta per iniciar la segona fase del projecte Parlen els nens i nenes, que consisteix en un procés participatiu per tal que els infants construeixin la seva agenda de propostes i actuacions per millorar les seves vides.

Com millorar l’Audiència Pública de Nois i Noies?

25/09/2017

Presentem l’Informe d’Avaluació del programa ‘Audiència Pública de Nois i Noies de Barcelona’, el resultat d’un encàrrec de l’IMEB amb l’objectiu de diagnosticar l’estat actual del programa i proposar actuacions que permetin donar-li un impuls.

Reglament de participació: i la ciutadania dels infants?

17/07/2017

Des del CMBS es plantegen esmenes al reglament de participació de Barcelona, que està en exposició pública, per tal que sigui més inclusiu i reconegui que “els infants i els adolescents han d’ésser escoltats”, tal i com marca la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

24 consideracions sobre espai públic i infància

03/07/2017

El Grup transversal Espai públic, infància i adolescència de l’Ajuntament de Barcelona, coordinat per l’Institut Infància i Adolescència, ha consensuat 24 consideracions sobre l’espai públic i la infància. L’objectiu és que siguin tingudes en compte des de les diverses àrees, serveis i districtes municipals en la construcció de la ciutat, amb l’objectiu d’afavorir els drets dels infants i el seu ús de l’espai públic.