Arrenquem un nou projecte: Barcelona ciutat jugable

25/09/2017

Com fer una política local que afavoreixi el dret al joc a l’espai públic? Aquest és el repte que vol resoldre el projecte Barcelona ciutat jugable que impulsa l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu del projecte és acompanyar i assessorar l’Àrea d’Ecologia Urbana i l’Institut Municipal de Parcs i Jardins per tal que incorporin en la planificació de l’espai públic la perspectiva d’infància i l’obligació de promoure l’exercici del dret al joc (art.31 de la Convenció dels Drets dels Infants).

Durant 2017 i 2018 realitzarem processos participats amb infants per transformar espais lúdics, farem una diagnosi participada sobre l’actual situació del joc a l’espai públic de la ciutat i elaborarem una guia de criteris i eines per afavorir el joc a l’espai públic, entre d’altres seguint les recomanacions del Comitè dels Drets de l’Infant de Nacions Unides i les consideracions sobre infància, adolescència i espai públic resultat del treball del Grup transversal de l’Ajuntament de Barcelona, impulsat i coordinat per l’Institut.

En el marc de Barcelona ciutat jugable ja s’ha realitzat l’acompanyament a tècnics municipals i projectistes amb les visites a les 40 àrees de joc previstes per remodelar el 2018 i s’ha elaborat i compartit el document Orientacions tècniques per a la millora de les àrees de joc.