Reglament de participació: i la ciutadania dels infants?

17/07/2017

Des del CMBS es plantegen esmenes al reglament de participació de Barcelona, que està en exposició pública, per tal que sigui més inclusiu i reconegui que “els infants i els adolescents han d’ésser escoltats”, tal i com marca la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

24 consideracions sobre espai públic i infància

03/07/2017

El Grup transversal Espai públic, infància i adolescència de l’Ajuntament de Barcelona, coordinat per l’Institut Infància i Adolescència, ha consensuat 24 consideracions sobre l’espai públic i la infància. L’objectiu és que siguin tingudes en compte des de les diverses àrees, serveis i districtes municipals en la construcció de la ciutat, amb l’objectiu d’afavorir els drets dels infants i el seu ús de l’espai públic.

Barcelona participa a una sessió sobre drets dels infants al Parlament Europeu, a través de l’Institut Infància i Adolescència

28/06/2017

L’Institut Infància i Adolescència participa en una sessió formativa sobre els drets dels infants al Parlament Europeu, en què també hi ha representats de la ciutat romanesa de Timisoara. Eurocities, a xarxa que engloba les principals ciutats europees a través dels governs locals i municipals, es fa ressò de la participació de Barcelona en aquesta jornada.

Aprovat el pla d’acció 2017 i la memòria 2016

04/05/2017

El Consell de Govern ha aprovat la memòria d’activitats 2016 i el pla d’acció 2017, tots dos documents disponibles a través del web. La memòria recull les diferents activitats que s’han dut a terme en el marc d’un any de canvi i transició. El pla d’acció contempla la continuïtat de les accions iniciades i també la posada en marxa de nous projectes i canals de comunicació.

Debatem sobre lleure educatiu al Consell Municipal de Benestar Social

03/05/2017

L’informe Oportunitats Educatives a Barcelona inclou un apartat específic sobre lleure educatiu (amb diagnosi, reptes i propostes d’orientació pública) que s’ha presentat al grup d’Igualtat d’Oportunitats en la Infància del Consell Municipal de Benestar Social per tal d’obrir un debat informat i aprofundir en anàlisis i propostes.