Per avançar en la transparència de les entitats públiques aportem les nostres dades al portal de transparència de l'Ajuntament de Barcelona i us facilitem les dades següents: