Som un instrument públic dedicat al coneixement per acompanyar l’administració local en el seu paper de garantia dels drets d’infants i adolescents i en la transformació de la ciutat per tal que sigui més adequada per viure-hi la infància i l’adolescència.

Som un pont entre el coneixement i la política pública per millorar les vides de les nenes, nens, nois i noies, aportant perspectiva de drets, comptant amb els seus punts de vista propis i buscant millores concretes en les polítiques locals.

Som un consorci adscrit a l’Ajuntament de Barcelona i integrat també per la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, regit per un Consell de Govern amb representació de les institucions consorciades.

Institucions consorciades

Equip

Equip directiu

Maria Truñó i Salvadó

Directora

Elena Sintes Pascual

Cap de coneixement

Laia Pineda Rüegg

Cap de projectes

Recerca

Alba Castejón Company

Investigadora col·laboradora

Maria J. Corominas Pérez

Investigadora doctoranda

Emma Cortés Maurel

Investigadora col·laboradora

Natàlia Gonzàlez Escrigas

Suport a projectes (pla d'ocupació municipal)

Elena Guim Vallejo

Investigadora col·laboradora

Pol Maceira Duch

Investigador doctorand

Joana Pagès Mas

Suport a projectes (pla d'ocupació municipal)

Enric Saurí Saula

Investigador col·laborador

Elisa Stinus Bru de Sala

Investigadora col·laboradora

Adrián Zancajo Silla

Investigador col·laborador

Serveis generals

Laia Curcoll Vallès

Comunicació

Cristian Díaz López

Suport a comunicació (Pla d'ocupació municipal)

Nacho Huertos Martí

Comptabilitat

M. Dolors León Huguet

Secretaria

Col·laboracions en els darrers projectes

Estudiants en pràctiques

Núria Rams Rius

(2016)

Consell de govern

Tal com defineixen els nostres Estatuts, l’Institut es regeix pel Consell de Govern, integrat per persones representants dels cinc organismes consorciats:

PRESIDÈNCIA Laia Ortiz, Tercera tinenta d'alcaldia i Direcció de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.
VICE-PRESIDÈNCIA 1a Teresa  Maria Fandos, Diputada Delegada de Benestar Social de la Diputació de Barcelona.
VICE-PRESIDÈNCIA 2a Maite Vilalta, ​Delegada ​d'Acció Social pel Rector de la Universitat de Barcelona 
VOCALIES Carmen Andrés, Regidora d'Infància, Joventut i Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona.
Miquel Àngel Essomba, Comissionat d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona.
Ricard Fernández, Gerent de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.
Josep Villarreal
, Director d’Estratègia i Innovació de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.
Rafael Homet, Diputat delegat d’Educació. Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona.
Àngels Ponsa, Coordinadora de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.
Josep Muñoz, Gerent de Serveis de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.
Joan Lluís Bestard, Catedràtic d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona.
Joaquim Prats, Catedràtic de Didàctica de la Història de la Universitat de Barcelona.
Margarita Arboix, Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Anna Cros, Directora de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
DIRECCIÓ Maria Truñó, Directora-gerenta Institut Infància i Adolescència de Barcelona
SECRETARIA Ramon Torrents, Departament de Serveis Jurídics, Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.
INTERVENTORIA Joaquim Yepes, Interventor Delegat de l’Ajuntament de Barcelona.

Transparència

Per avançar en la transparència de les entitats públiques aportem les nostres dades al portal de transparència de l'Ajuntament de Barcelona i us facilitem les dades següents: