Equip directiu

Maria Truñó i Salvadó

Directora

Elena Sintes Pascual

Cap de coneixement

Laia Pineda Rüegg

Cap de projectes

Recerca

Alba Castejón Company

Investigadora col·laboradora

Maria J. Corominas Pérez

Investigadora doctoranda

Emma Cortés Maurel

Investigadora col·laboradora

Natàlia Gonzàlez Escrigas

Suport a projectes (pla d'ocupació municipal)

Elena Guim Vallejo

Investigadora col·laboradora

Pol Maceira Duch

Investigador doctorand

Joana Pagès Mas

Suport a projectes (pla d'ocupació municipal)

Enric Saurí Saula

Investigador col·laborador

Elisa Stinus Bru de Sala

Investigadora col·laboradora

Adrián Zancajo Silla

Investigador col·laborador

Serveis generals

Laia Curcoll Vallès

Comunicació

Cristian Díaz López

Suport a comunicació (Pla d'ocupació municipal)

Nacho Huertos Martí

Comptabilitat

M. Dolors León Huguet

Secretaria

Col·laboracions en els darrers projectes

Estudiants en pràctiques

Núria Rams Rius

(2016)