PRESIDÈNCIA Laia Ortiz, Tercera tinenta d'alcaldia i Direcció de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.
VICE-PRESIDÈNCIA 1a Ramir Lafuente, assessor tècnic de la Diputació de Barcelona.
VICE-PRESIDÈNCIA 2a Maite Vilalta, ​Delegada ​d'Acció Social pel Rector de la Universitat de Barcelona.
VOCALIES Miquel Àngel Essomba, Comissionat d’Educació, Infància i Joventut de l'Ajuntament de Barcelona.
Ricard Fernández, Gerent de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.
Josep Villarreal
, Director d’Estratègia i Innovació de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.
Magda Orozco, Directora del servei d'Infància, Joventut i Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona.
Rafael Homet, Diputat delegat d’Educació. Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona.
Àngels Ponsa, Coordinadora de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.
Josep Muñoz, Gerent de Serveis de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.
Joan Lluís Bestard, Catedràtic d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona.
Joaquim Prats, Catedràtic de Didàctica de la Història de la Universitat de Barcelona.
Margarita Arboix, Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Anna Cros, Directora de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
DIRECCIÓ

GERÈNCIA

Maria Truñó, Directora Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Josep Villarreal, gerent i liquidador del consorci (des de 1 gener 2019)

SECRETARIA Ramon Torrents, Departament de Serveis Jurídics, Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.
INTERVENTORIA Joaquim Yepes, Interventor Delegat de l’Ajuntament de Barcelona.